انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم/ نهاد رياست جم

تاریخ آخرین به روز رسانی ۳۰ / ۴ / ۱۳۹۵ - سی ام تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 3000000000
نام روزنامه منتشر کننده آگهی ساير رسانه ها _ فرصت امروز - خ
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۸ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيستم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۹ / ۵ / ۱۳۹۵ - نوزدهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۶ / ۵ / ۱۳۹۵ - ششم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۵ - بيستم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - هرمزگان - قشم
موضوع توسعه و زير ساخت شبكه مخابراتی بندر كاوه
دستگاه مناقصه گزار سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم/ نهاد رياست جم
محل دریافت اسناد جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقی و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن۳۵۲۵۲۱۵۰ – ۰۷۶
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی