انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت آب منطقه ای آذربايجان شرقي/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۵ - سی و يکم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی ارزيابی کيفی
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه عصر آزادی (استان آذربا
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و نهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و پنجم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و پنجم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۸ / ۵ / ۱۳۹۵ - هشتم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۵ / ۸ / ۱۳۹۵ - بيست و پنجم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - آذربايجان شرقی - تبريز
موضوع خريد۷ دستگاه ست کامل اندازه گيری انحراف سنجی و ۲ دستگاه ديتا لاگر پيزومتری های ارتعاشی
دستگاه مناقصه گزار شرکت آب منطقه ای آذربايجان شرقي/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد تبريز- بلوار ۲۹ بهمن - شرکت آب منطقه ای آذربايجان شرقی - امور تدارکات وخدمات پشتيباني- تلفن ۳۳۳۸۲۳۱۹-۰۴۱
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی