انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲ / ۵ / ۱۳۹۵ - دوم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه صاحب قلم
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲ / ۵ / ۱۳۹۵ - دوم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۳ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و سوم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيستم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۰ / ۵ / ۱۳۹۵ - دهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۵ - بيست و سوم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - آذربايجان غربی - اروميه
موضوع خريد لامپ
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد دفتر تهران و سايتهای ملی مناقصات ٫ توانير و توزيع
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی