انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲ / ۵ / ۱۳۹۵ - دوم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 4500000000
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه مناقصه مزايده
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲ / ۵ / ۱۳۹۵ - دوم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۵ - شانزدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۵ - شانزدهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۵ / ۵ / ۱۳۹۵ - پنجم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۵ - شانزدهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - خراسان جنوبی - بيرجند
موضوع خريد يراق آلات شبکه
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد سايت های اعلام شده
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات -

خبرنامه تخصصی