انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومي/ وزا

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيستم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه جهان اقتصاد
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيستم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۷ / ۶ / ۱۳۹۵ - هفتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۶ / ۶ / ۱۳۹۵ - ششم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و ششم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۵ - بيستم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
موضوع خريد نه دستگاه آسانسور پروژه بيمارستان ۲۰۰ تختخوابی شيروان
دستگاه مناقصه گزار سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومي/ وزا
محل دریافت اسناد سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومی
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی