انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و يکم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه مناقصه مزايده
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيستم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد YES
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۸ / ۶ / ۱۳۹۵ - هشتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۸ / ۶ / ۱۳۹۵ - هشتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵ - هشتم اسفند ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - خوزستان - اهواز
موضوع ۲۳/۹۵ خريد ركوردر های بدون كاغذ (Papar Less Recorders)
دستگاه مناقصه گزار شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
محل دریافت اسناد از طريق سايت www.raminpower.ir و يا مراجعه حضوری يه اهواز كيلومتر۲۰ جاده مسجدسليمان اداره قراردادهای نيروگاه رامين و يا تهران خيابان سهروردی شمالی خيابان شهيد قندی (پاليزی) پلاك ۶۷ واحد ۲
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات تذكر مهم : اسناد پيوست جهت مطالعه و اطلاع رسانی می باشد و شركت ها جهت حضور در مناقصه می بايست پس از اعلام آمادگی نسبت به خريد اسناد از طريق سايت www.raminpower.ir و يا مراجعه حضوری اقدام نمايند هر يك

خبرنامه تخصصی