انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق خراسان شمالي/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۳ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و سوم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان مزايده
حوزه فعالیت فراخوان   ساير
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 16355800000
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه اطلاعات
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيستم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۵ - دهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۵ - دهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۵ - دهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۵ - دهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - خراسان شمالی - بجنورد
موضوع فروش لوازم مازاد(يراق آلات شبکه)
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق خراسان شمالي/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد ۲۰ متری شهرک شاهد -انبار مرکزی
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی