انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۳ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و سوم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان دعوتنامه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 5690000000
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۹ / ۶ / ۱۳۹۵ - نهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۹ / ۶ / ۱۳۹۵ - نهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۹ / ۷ / ۱۳۹۵ - نهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - خراسان جنوبی - بيرجند
موضوع خريد انواع تير سيمانی
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد سايتهای اعلام شده.
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات -

خبرنامه تخصصی