انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۴ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 2354755000
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه سياست روز
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۴ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۵ - دهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۹ / ۶ / ۱۳۹۵ - نهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و ششم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۹ / ۹ / ۱۳۹۵ - نهم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - چهارمحال و بختياری - اردل
موضوع اجرای شبکه برق سه فاز ۲۰کيلو ولت ايستگاه پمپاژ چشمه خضرزنده شهرستان اردل
دستگاه مناقصه گزار آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد شهرکرد-بلوار طالقاني- مجتمع ادارات طالقاني- شرکت آب و فاضلاب روستايی استان
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات شرکتهای پيمانکاری دارای صلاحيت در رشته نيرو٬ و شرکتهای پيمانکاری برق مورد تاييد شرکت توزيع برق استان.

خبرنامه تخصصی