انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي/ وزارت نفت

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و ششم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه ايران
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و ششم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۶ / ۸ / ۱۳۹۵ - شانزدهم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۴ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و نهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - بوشهر - كنگان
موضوع ۹۵/۰۰۵ ELEMENT CARTRIDGE COLESCER خريد فيلتر
دستگاه مناقصه گزار شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي/ وزارت نفت
محل دریافت اسناد استان بوشهر-عسلويه-منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس-شركت مجتمع گاز پارس جنوبي-پالايشگاه اول(فازيك)-خدمات تداركات كالا-۰۷۷۳۱۳۱۴۴۲۴
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی