انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و پنجم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه مناقصه مزايده
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و پنجم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۹ / ۶ / ۱۳۹۵ - نهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۹ / ۶ / ۱۳۹۵ - نهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۵ - سی ام مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۹ / ۹ / ۱۳۹۵ - نهم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - اصفهان - اصفهان
موضوع مناقصه خريد انواع سيم آلومينيوم ۹۵/۱۴۹۵
دستگاه مناقصه گزار شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد شرکت توزيع برق استان اصفهان
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی