انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۳ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و سوم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه جمهوری اسلامی
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و ششم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۴ / ۶ / ۱۳۹۵ - چهاردهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۴ / ۶ / ۱۳۹۵ - چهاردهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۳ / ۶ / ۱۳۹۵ - سوم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۵ - چهاردهم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - گلستان - گرگان
موضوع خريد کنتور-تستر کنتور- يراق آلات کابل خود نگهدار۱۰۶-۱۰۵-۱۰۴//۹۵
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد گرگان ابتدای جاده آق قلا بعد از شرکت آب منطقه ای ساختمان شماره ۲ شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان- امور تدارکات
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی