انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 3987961486
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه مناقصه مزايده
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۳ / ۶ / ۱۳۹۵ - سيزدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۵ - يازدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۳۱ / ۵ / ۱۳۹۵ - سی و يکم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۵ - يازدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - خراسان جنوبی - بيرجند
موضوع تامين برق روستای کباد و تيغ ناب عليا در شهرستان سربيشه
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد سايتهای اعلام شده
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات -

خبرنامه تخصصی