انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲ / ۶ / ۱۳۹۵ - دوم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان مزايده
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری   امور خدماتی   ا
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه اعتماد
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۳ / ۶ / ۱۳۹۵ - سوم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۴ / ۷ / ۱۳۹۵ - چهارم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۳ / ۷ / ۱۳۹۵ - سوم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۵ - هجدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۴ / ۸ / ۱۳۹۵ - چهارم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - کردستان - قروه
موضوع مزايده انواع مولد، اقلام نو، مستعمل و اسقاط مولد،تيرچوبی، ترانس، ضايعات مس،آهن آلات ،‌ آلومينيوم
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
محل دریافت اسناد شرايط مزايده عمومی و مدارك مرتبط در آدرس www.kurdelectric.com از تاريخ ۶/۶/۹۵ لغايت ۱۸/۶/۹۵ قابل دانلود می باشد كه پس از چاپ، شرايط و مستندات فوق می بايست تنظيم و مهر و امضاء و برابر مقررات ذيل ارسال
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات شرايط مزايده عمومی و مدارك مرتبط در آدرس www.kurdelectric.com از تاريخ ۶/۶/۹۵ لغايت ۱۸/۶/۹۵ قابل دانلود می باشد كه پس از چاپ، شرايط و مستندات فوق می بايست تنظيم و مهر و امضاء و برابر مقررات ذيل ارسال

خبرنامه تخصصی