انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)/ وزارت

تاریخ آخرین به روز رسانی ۸ / ۶ / ۱۳۹۵ - هشتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا   امور سازندگ
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه کسب و کار
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۴ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۳ / ۶ / ۱۳۹۵ - سيزدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - خراسان رضوی - مشهد
موضوع نوبت اول مناقصه شماره ۱-۲۷۲۹ -۵-۳۰۰۷۸ (خريد تعداد ۸ دستگاه الكتروموتور ضد انفجار برای فن های كولينگ
دستگاه مناقصه گزار شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)/ وزارت
محل دریافت اسناد متقاضيان می توانند تا پايان مهلت مقرر نسبت به دريافت اسناد مناقصه به يكی از روشهای زير اقدام نمايند. الف: مراجعه حضوری به آدرس اعلام شده، به همراه اصل نامه درخواست شركت در مناقصه و دريافت اسناد (معرفی
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی