انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۱ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و يکم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه ابرار اقتصادی
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيستم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۹ / ۸ / ۱۳۹۵ - نهم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۸ / ۸ / ۱۳۹۵ - هشتم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۷ / ۷ / ۱۳۹۵ - هفتم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - نهم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - خوزستان - اهواز
موضوع تامين۲۰قلم قطعاتfisherمربوط به تقاضاي۹۴۵۰۳۸۸-۵۹-۳۱-۰۱ومناقصه شماره۵۴۴-۳-۹۵
دستگاه مناقصه گزار شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
محل دریافت اسناد اهواز شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب نيوسايد سابق ساختمان ۱۰۲ اتاق ۳۷ تلفن ۰۶۱۳۴۱۲۳۷۶۶
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی