انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۱ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و يکم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری   امور خريد يا تامين ک
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه مناقصه مزايده
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۵ - شانزدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد YES
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۵ - نوزدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۵ - نوزدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و نهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۶ - نوزدهم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و شش
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - خوزستان - اهواز
موضوع ۳۱/۹۵ خريد، نصب و راه اندازی يك دستگاه بريكر۲۰كيلوولت
دستگاه مناقصه گزار شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
محل دریافت اسناد از طريق سايت www.raminpower.ir و يا مراجعه حضوری يه اهواز كيلومتر۲۰ جاده مسجدسليمان اداره قراردادهای نيروگاه رامين و يا تهران خيابان سهروردی شمالی خيابان شهيد قندی (پاليزی) پلاك ۶۷ واحد ۲
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات تذكر مهم : اسناد پيوست جهت مطالعه و اطلاع رسانی می باشد و شركت ها جهت حضور در مناقصه می بايست پس از اعلام آمادگی نسبت به خريد اسناد از طريق سايت www.raminpower.ir و يا مراجعه حضوری اقدام نمايند هر يك

خبرنامه تخصصی