انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)/ وزارت

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا   امور سازندگ
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی ساير رسانه ها _ خانواده سبز
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۱ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و يکم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۳ / ۸ / ۱۳۹۵ - سوم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۵ - هفدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۳ / ۷ / ۱۳۹۵ - سوم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۳ / ۹ / ۱۳۹۵ - سوم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - خراسان رضوی - مشهد
موضوع نوبت اول مناقصه شماره ۲۶۹۶-۴- ۳۰۰۷۸ (خريد تعداد شش دستگاه الكتروپمپ برای آب زدايی مخازن (توليد داخل
دستگاه مناقصه گزار شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)/ وزارت
محل دریافت اسناد متقاضيان می توانند تا پايان مهلت مقرر نسبت به دريافت اسناد مناقصه به يكی از روشهای زير اقدام نمايند. الف: مراجعه حضوری به آدرس اعلام شده، به همراه اصل نامه درخواست شركت در مناقصه و دريافت اسناد (معرفی
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی