انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت آب منطقه ای آذربايجان شرقي/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و پنجم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی ارزيابی کيفی
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری   امور خريد يا تامين ک
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 350000000000
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه مهد آزادی
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۳ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و سوم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۷ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۷ / ۷ / ۱۳۹۵ - هفتم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۷ - بيست و هشتم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - آذربايجان شرقی - تبريز
موضوع عمليات طراحی ، تامين تجهيزات همراه با مهندسی خريد ، اجرای عمليات ساختمانی ، نصب ، تست و راه اندازی د
دستگاه مناقصه گزار شرکت آب منطقه ای آذربايجان شرقي/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد تبريز – وليعصر – فلكه بزرگ – خيابان كريم خان – كوچه آذرنيا – پلاك ۲۰ – طبقه ۳ - تلفن : ۰۴۱۳۳۳۳۳۰۹۷ نمابر : ۰۴۱۳۳۳۰۶۶۰۹
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی