انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی ارزيابی کيفی
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه جهان صنعت
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۴ / ۷ / ۱۳۹۵ - چهارم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
موضوع تقاضای شماره MF۵۳-۹۰۴۰۷۶۰-SL خريد VIBRATION
دستگاه مناقصه گزار شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
محل دریافت اسناد تهران ميدان هفت تير بالاتر از مسجد الجواد شرکت انتقال گاز ايران واحد مديريت تدارکات کالا اداره خريد
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی