انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۵ - بيست و نهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان مزايده
حوزه فعالیت فراخوان   ساير
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه مناقصه مزايده
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۱ / ۷ / ۱۳۹۵ - يکم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲ / ۸ / ۱۳۹۵ - دوم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲ / ۸ / ۱۳۹۵ - دوم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۳ / ۷ / ۱۳۹۵ - سيزدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲ / ۱۱ / ۱۳۹۵ - دوم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - چهارمحال و بختياری -
موضوع ۲. فروش اجناس اسقاط موجود در انبار - مزايده ۹۵-۴ ( آهن آلات-تيرچوبی ،بتونی و فلزی)
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
محل دریافت اسناد شهركرد – بلوار شريعتی – تقاطع خيابان فردوسی – امور بازرگاني- اداره تدارکات، مراجعه و يا با شماره تلفن ۰۳۸۳۲۲۲۶۲۷۷ تماس حاصل فرمايند .
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات •    ساعات بازديد بجز ايام تعطيل از تاريخ ۱۴/۰۷/۹۵ ( در ساعات اداری) لغايت ۹ صبح روز يک شنبه مورخ ۰۲/۰۸/۹۵ •    محل بازديد برحسب مورد ،انبار مرکزی شرکت واقع در دروازه سام

خبرنامه تخصصی