انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۵ / ۷ / ۱۳۹۵ - پنجم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه سياست روز
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۴ / ۷ / ۱۳۹۵ - چهارم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱ / ۸ / ۱۳۹۵ - يکم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۵ - يازدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱ / ۱۱ / ۱۳۹۵ - يکم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - سيستان و بلوچستان - زاهدان
موضوع خريد انواع ترانسفورماتور توزيع
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد ۱-مراجعه به آدرس زاهدان خيابان دانشگاه -نبش دانشگاه ۳۷- شركت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان–امورتدارکات و قراردادها ۲_ارسال اسناد از طريق پست الکترونيک ۳-مراجعه به سايت پايگاه ملی مناقصات به آدرس w
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی