انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : سازمان ميراث فرهنگی ٬ صنايع دستی و گردشگري/ سازمان

تاریخ آخرین به روز رسانی ۵ / ۷ / ۱۳۹۵ - پنجم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار ترک تشريفات
نوع فراخوان دعوتنامه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری
نوع برگزاری ساير
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 3800000000
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۵ / ۷ / ۱۳۹۵ - پنجم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۵ / ۷ / ۱۳۹۵ - پنجم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۵ / ۷ / ۱۳۹۵ - پنجم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۵ / ۷ / ۱۳۹۵ - پنجم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
موضوع انجام عمليات تکميلی بازسازی بنای رستوران و گالری صنايع دستی کاخ سعدآباد
دستگاه مناقصه گزار سازمان ميراث فرهنگی ٬ صنايع دستی و گردشگري/ سازمان
محل دریافت اسناد سازمان ميراث فرهنگی صنايع دسنی و گردشگری
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی