انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۶ / ۷ / ۱۳۹۵ - ششم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان دعوتنامه
حوزه فعالیت فراخوان   ساير
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۵ - دوازدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۰ / ۷ / ۱۳۹۵ - دهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۰ / ۷ / ۱۳۹۵ - دهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - دوازدهم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - آذربايجان غربی - اروميه
موضوع فروش سيم و كابل های اسقاطی
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد دعوتنامه
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی