انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)/ وزارت

تاریخ آخرین به روز رسانی ۶ / ۷ / ۱۳۹۵ - ششم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه هدف و اقتصاد
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۶ / ۷ / ۱۳۹۵ - ششم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۵ / ۸ / ۱۳۹۵ - پنجم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱ / ۸ / ۱۳۹۵ - يکم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۵ - هفدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۵ / ۹ / ۱۳۹۵ - پنجم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - خراسان رضوی - مشهد
موضوع نوبت اول- تمديد مرتبه اول مناقصه شماره ۹۳۴۰۰۹۰ (خريد قطعات يدكی كمپرسورهای هوای ابزار دقيق مدل اطلس
دستگاه مناقصه گزار شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)/ وزارت
محل دریافت اسناد متقاضيان می توانند تا پايان مهلت مقرر نسبت به دريافت اسناد مناقصه به يكی از روشهای زير اقدام نمايند. الف: مراجعه حضوری به آدرس اعلام شده، به همراه اصل نامه درخواست شركت در مناقصه و دريافت اسناد (معرفی
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی