انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۵ - يازدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه ايران
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۵ - يازدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۷ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۵ - هفدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۵ / ۸ / ۱۳۹۵ - پنجم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - کردستان - سنندج
موضوع خريد ۳۴۰۰۰ عدد انواع كلمپ و ۴۰۰۰ عدد بند پلاستيكی و ۱۱۵۰۰ عدد انواع درپوش
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
محل دریافت اسناد شرايط مناقصه عمومی و مدارك مرتبط در آدرس www.kurdelectric.com از تاريخ ۱۲/۷/۹۵ لغايت ۱۷/۷/۹۵ قابل دانلود می باشد
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات شرايط مناقصه عمومی و مدارك مرتبط در آدرس www.kurdelectric.com از تاريخ ۱۲/۷/۹۵ لغايت ۱۷/۷/۹۵ قابل دانلود می باشد

خبرنامه تخصصی