انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۵ - دوازدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه رسالت
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۵ - يازدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۵ / ۸ / ۱۳۹۵ - پنجم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۴ / ۸ / ۱۳۹۵ - چهارم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۸ / ۷ / ۱۳۹۵ - هجدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - پنجم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - سيستان و بلوچستان - زاهدان
موضوع واگذاری اجرا پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای زاهدان – خاش – ميرجاوه
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد •    طريقه دريافت اسناد مناقصه: ۱-مراجعه به آدرس زاهدان خيابان دانشگاه -نبش دانشگاه ۳۷- شركت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان–امورتدارکات و قراردادها ۲_ارسال اسناد از طريق پست الکتروني
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی