فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق
 1. الف
 2. ب
 3. پ
 4. ت
 5. ث
 6. ج
 7. چ
 8. ح
 9. خ
 10. د
 11. ذ
 12. ر
 13. ز
 14. ژ
 15. س
 16. ش
 17. ص
 18. ض
 19. ط
 20. ظ
 21. ع
 22. غ
 23. ف
 24. ق
 25. ک
 26. گ
 27. ل
 28. م
 29. ن
 30. و
 31. ه
 32. ی
آشکارسازخطا Fault Indicator

آشکارسازخطا Fault Indicator

چکیده :

آشکارسازهای خطا برای بهبود برآورد ناحیه خطا در شبکه توزیع مورد استفاده قرار می گیرند. محل نصب و تعداد آشکارسازها بر روی شاخص های قابلیت اطمینان شرکت های توزیع و مشتری تاثیرگذار است.

آشکار ساز خطا جهت نمایش جریان اتصالی و خطای زمین در خطوط زمینی و کابلی شبکه های توزیع فشار متوسط شبکه هوایی استفاده می شود، که شامل یک نمایشگر سیگنال و یک سنسور سه فاز برای تشخیص اتصال کوتاه که در هریک از کابل های سه فاز نصب میشود و یک سنسور تشخیص خطای زمین که دور کل کابل های سه فاز نصب می گردد و دو نوع  آشکارسازخطا داریم:

آشکارسازخطا Fault Indicator

آشکارسازخطا Fault Indicator

كاهش انرژی توزیع نشده و زمان خاموشی ها از مهمترین وظایف و دغدغه های صنعت برق می باشد و یكی از قسمت هایی كه انرژی توزیع نشده زیادی را بخود اختصاص میدهد شبكه 20 كیلوولت است. كه دلیل این امر هم خطاهایی است كه در شبكه بوجود می آید و در این میان پیدا كردن سریع محل خطا در شبكه 20 كیلوولت می تواند نقش مهمی ایفا در كاهش زمان خاموشی ایجاد نماید .

با پیشرفت تكنولوژی و افزایش ضرورت تامین برق مستمر مشتركین، روش های گوناگونی برای رسیدن به این هدف بكار گرفته شده است كه به برخی از آنها اشاره میشود:

1- دستگاه هایعیبیابكابل: كه با ارسال سیگنال و آنالیز موج برگشتی محل خطای شبكه كابلی را مشخص می نمایند .

2- دستگاههای Scada: با نصب این دستگاهها روی قسمتهای مختلف شبكه و اتصال آنها به مركز دیسپاچینگ بصورت بی سیم یا خط تلفن یا كابل نوری در صورت قطع برق در یك منطقه یا وقوع خطا در شبكه، دستگاه با ارسال سیگنالی مركز دیسپاچینگ را از حادثه پیش آمده مطلع می نماید . عیب این روش هزینه اجرایی بالای آن می باشد .

3- استفادهازدستگاههای Fault Indicator: این دستگاه ها طوری طراحی شده اند كه در نقاط مختلف شبكه نصب شده و نشان می دهند كه آیا جریان اتصال كوتاه از شبكه محل استقرار دستگاه گذشته است یا نه ؟ به عبارت دیگر اطلاعات نقطه ای دارند. نحوه استفاده از این دستگاهها به این شكل است كه تعدادی از آنها در نقاط مختلف شبكه نصب شده و موقع بروز اختلال در شبكه تمام دستگاههایی كه بین تغذیه و نقطه اختلال نصب شده اند فعال می شوند ولی دستگاههای بعد از نقطه اختلال غیر فعال باقی می مانند لذا اكیپ عملیات با پیدا كردن آخرین دستگاه فعال پی می برد كه اختلال ما بین آخرین دستگاه فعال و اولین دستگاه غیر فعال قرار دارد و در نتیجه فقط آن محدوده را مورد بررسی قرار می دهد كه بسته به فاصله نصب دستگاهها زمان خیلی كمتری را برای یافتن محل عیب تلف خواهد كرد .

 آشکارسازخطا Fault Indicator

اساسكار :
دستگاهی كه روی هادی نصب شده است میدان مغناطیسی تولید شده توسط جریان و میدان الكتریكی تولید شده توسط ولتاژ خط را سنس می كند . میدان مغناطیسی ناشی از جریان عادی خط نادیده گرفته شده و فقط افزایش جریان در اثر اتصال كوتاه در یك نقطه از خط را سنس می كند . یك خطا معمولا با افزایش ناگهانی جریان و كاهش شدید ولتاژ(بسته به عكس العمل دستگاه های حفاظتی)همراه است. دستگاه با سنس افزایش جریان و قطع ولتاژ فعال می گردد و در دو حالت  Reset می شود :

- با برقدار شدن دوباره خط

- با تایمر داخلی پس از 1-2-4 ساعت که توسط User  قابل تنظیم است.

بلوك دیاگرام دستگاه را می توان طبق شكل زیر ترسیم نمود . بنابراین دستگاه را می توان به 6 بخش مختلف تقسیم نمود :

سنسور ولتاژ ؛ سنسور جریان ؛ بخش كنترل ؛ تایمر ؛ خروجی ؛منبع تغذیه

آشکارسازخطا Fault Indicator

منابع


[1] Don Lancaster ,”CMOS Cook Book “, Howard Wisams & Co. 1988

[2] “CMOS Logic ICs CD4000B Series” , Harris Corporation 1992

[3] Mano M.Morris ,”Digital Desiggn” , Prentice Hall , 1984

[4] William H.Hayt JR.,”Engineering Electromagnetics “, Mc-Hill ,1981

این مطلب را به اشتراک بگذارید
 • ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
 • 0
avatars
نویسنده : سجاد ولی زاده

`
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید