انجمن برق ایران
 1. الف
 2. ب
 3. پ
 4. ت
 5. ث
 6. ج
 7. چ
 8. ح
 9. خ
 10. د
 11. ذ
 12. ر
 13. ز
 14. ژ
 15. س
 16. ش
 17. ص
 18. ض
 19. ط
 20. ظ
 21. ع
 22. غ
 23. ف
 24. ق
 25. ک
 26. گ
 27. ل
 28. م
 29. ن
 30. و
 31. ه
 32. ی
دمپر و تغییر دهنده فرکانس پیچشی TDD)Torsional Detuner Damper)

دمپر و تغییر دهنده فرکانس پیچشی TDD)Torsional Detuner Damper)

چکیده :

دمپر TDD يكي از مدرن‌ترين وسايل كنترل‌كننده گالوپينگ است. اين دمپر با تغيير دادن فركانس نوسانات پيچشی و عمودی خط و همچنين ميرا كردن انرژی نوسان اثر بسيار مثبتی در جلوگيری از ايجاد پديده گالوپينگ ازخود نشان داده است.

استفاده از دمپر TDD  يك روش عملی جهت مقابله با پديده گالوپينگ است به شكلی كه اين وسيله اثر Detuning (جابجايی فركانس های عمودی و پيچشی) و اثر دمپينگ پيچشی را با يكديگر تركيب كرده است.

TDDيک جاذب-دمپر ارتعاشی ديناميكی است. جاذب‌های ارتعاشی ديناميكی را معمولاً براي سيستم‌هايی كه دارای ميرايی ناچيز هستند به‌كار می برند زيرا سيستم‌های با ميرايی بالا معمولاً رفتار ارتعاشی متعادلی ازخود نشان می دهند و نيازی به ايجاد تعادل در ارتعاشات آنها نيست. در شبکه با هادی های باندل، ميرايی ذاتی سيستم كم است، به همين منظور از جاذب ديناميكی برای كنترل دامنه ارتعاشات آن استفاده می شود.

 TDD_دمپر

دمپر TDD يكی از مدرن‌ترين وسايل كنترل‌كننده گالوپينگ است. اين دمپر با تغيير دادن فركانس نوسانات پيچشی و عمودی خط و همچنين ميرا كردن انرژی نوسان اثر بسيار مثبتی در جلوگيری از ايجاد پديده گالوپينگ ازخود نشان داده است.

TDD_install_proc_4029.jpg

مكانيزم گالوپينگ بسيار پيچيده است و اثر ميرايی پيچشی بر روی آن به‌خوبی مشخص نشده است. وجود ميرايی پيچشی باعث جلوگيری از ورود انرژی به سيستم و هدر رفتن آن می گردد و بنابراين جلوگيری از ورود انرژی به سيستم باعث پيشگيری از وقوع ناپايداری در سيستم و يا در مواردی كه سرعت باد بسيار زياد است يا ميزان يخ روی كابل زياد است، كاهش دامنه نوسانات می گردد. ميرايی ذاتی خطوط انتقال قدرت كم است، بنابراين، بالابردن ميزان ميرايی پيچشی در خطوط انتقال می تواند راهی براي جلوگيری از وقوع گالوپينگ در سيستم باشد.

 

 برای دیدن فیلم های مربوط به گالوپینگ و جلوگیری از آن بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

یخ زدایی برای جلوگیری از پدیده گالوپینگ

 

تکنیک های یخ زدایی برای جلوگیری از پدیده گالوپینگ

 

اتصال دمپر اسپیسر به خط ۷۶۵ کیلو ولت با هلی کوپتر

 

استفاده از اسپیسر برای جلوگیری از نوسانات سیم ها

 

آیا پرنده ها باعث ایجاد پدیده ی گالوپینگ و آئولین می شوند؟

 

پدیده گالوپینگ در خطوط برق

 

 

منبع:

 پشتيباني و نظارت بر توليد صنعتي دمپر ضدگالوپینگ TDD - پژوهشگاه نیرو

این مطلب را به اشتراک بگذارید
 • ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
 • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

`
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید