فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق

تجهیزات مرتبط با این مقاله
شما هم می توانید تجهیزات برق خود را در اینجا ثبت نمایید ، ثبت نام رایگان

 1. الف
 2. ب
 3. پ
 4. ت
 5. ث
 6. ج
 7. چ
 8. ح
 9. خ
 10. د
 11. ذ
 12. ر
 13. ز
 14. ژ
 15. س
 16. ش
 17. ص
 18. ض
 19. ط
 20. ظ
 21. ع
 22. غ
 23. ف
 24. ق
 25. ک
 26. گ
 27. ل
 28. م
 29. ن
 30. و
 31. ه
 32. ی
مولتی متر (multi meter)

مولتی متر (multi meter)

چکیده :

مولتی متر (Multi meter) یا همان آوومتر که به صورت مختصر(VOM (Volt - ohm - milli ammeter نیز گفته می شود دستگاه الکترونیکی می باشد که به وسیله آن می توان چند کمیت مختلف را اندازه گیری کرد.

مولتی متر چیست؟

مولتی متر (Multi meter) یا همان آوومتر که به صورت مختصر Volt – Ohm –  Milli ammeter) VOM) نیز گفته می شود دستگاه الکترونیکی می باشد که به وسیله آن می توان چند کمیت مختلف را اندازه گیری کرد.

مولتی مترها شامل دو نوع آنالوگ و دیجیتال می باشند.

تفاوت عمده بین آن ها در نحوه نمایش مقادیر اندازه گیری شده است.

                                         انواع مولتی متر ها.jpg

مولتی متر ها دارای سه قسمت اصلی می باشند:

1. صفحه نمایش

2. کلید انتخاب یا سلکتور

3. ترمینال ها و دکمه های تنظیم کننده

 

 

نمادکلی مولتی متر دیجیتال.jpg

 

در مولتی متر مورد نظر روی صفحه، برای کمیت های مختلف در چهار ردیف قوس های مدرج تعیین شده است که هر ردیف به درجات مختلف تقسیم شده است روی صفحه علائم V برای اختلاف پتانسیل، A برای شدت جریان، Ω برای مقاومت الکتریکی، AC برای جریان متناوب و DC برای جریان مستقیم به کار رفته است. معمولاً درجه بندی مربوط به مقاومت الکتریکی از راست به چپ و سایر درجه بندی ها از چپ به راست می باشد.

 

سلکتور کلیدی است که می تواند روی صفحه دایره شکل حول خود حرکت کند. در محیط دایره درجاتی است که حوزه کار دستگاه را نشان می دهد. اعدادی که کلید سلکتور مقابل آنها قرار داده می شود ممکن است کوچکتر یا بزرگتر از درجات قوس های مدرج باشند. در عمل حوزه کار انتخاب شده را بر آخرین عدد قوس مدرج تقسیم نموده، حاصل تقسیم را که ضریب قرائت نامیده می شود در عدد متقابل به عقربه ضرب می نماییم، به این ترتیب مقدار کمیت به دست می آید.

 سلکتور.jpg

همانطور که در شکل بالا می بینید نمادهای مولتی متر به تفصیل اشاره شده است:

سوییچ ON / OFF

1.رنج اتو ولتاژ / LOZ ( ورودی امپدانس پایین)

2.ولتاژ ac  loz / (برای ورودی امپدانس پایین )

3.ولتاژ  ac با فیلتر پایین گذر

4. V CHEK TM (مجاز برای تست همزمان ولتاژ و اتصال کوتاه)

5.ولتاژ AC

6.میلی ولتاژ AC

7.ولتاژ DC

8.میلی ولتاژ DC

9.دما

10.تست اتصال کوتاه

11.مقاومت

12.خازن

13.تست دیود

14.آمپر /  میلی آمپر AC , DC

15.میکرو آمپر AC / DC

 

 ترمینال های مولتی متر.jpg

ترمینال های ورودی در شکل:

1-   ورودی برای اندازه گیری آمپر بالای 10 آمپر

2-   ورودی برای اندازه گیری میلی آمپر و میکرو آمپر (از 0 میکروآمپر تا 400 میلی آمپر و 600 میلی آمپر ac )

3-   ورودی COM، مشترک برای همه اندازه گیری ها که پراب منفی (سیاه رنگ ) به آن متصل می شود.

4-   اندازه گیری ولتاژ، مقاومت، تست دیود، خازن، دما 

مولتی متر های آنالوگ:

این تجهیزات از قدیمی ترین طراحی ها در این زمینه هستند که هنوز هم توسط بسیاری از مهندسانی که نیازمند تکرار و دقت در تغییرات مقادیر اندازه گیری شده می باشند ترجیح داده می شوند.

                                        مولتی مترآنالوگ .jpg

یکی از مهم ترین دلایل آن ها برای استفاده از این دستگاه ها حساسیت بیشتر این دستگاه نسبت به تغییراتی که در مدار بوجود می آید می باشد. اگر در مدار تغییر اندکی ایجاد شود عقربه ی مولتی متر حرکت می کند در حالی که مولتی مترهای دیجیتالی ممکن است این تغییرات کوچک را برای محاسبه گم کنند و یا خواندن آن ها سخت باشد. این ویژگی هنگام تست کردن خازن ها یا سیم پیچ ها مهم هستند. بعنوان مثال خازن ها باید پس از اعمال ولتاژ اجازه ی حرکت جریان را بدهند سپس جریان به آرامی تا عدد صفر کاهش پیدا می کند. این تغییرات به راحتی در مولتی مترهای آنالوگ برخلاف دیجیتال دیده می شود. 

در ظاهر مولتی متر آنالوگ یا عقربه ای معمولاً از یک صفحه با تعدادی خطوط مدرج، یک عقربه که می تواند روی خطوط مدرج حرکت کند، یک سلکتور، تعدادی ترمینال، یک پتانسیومتر تنظیم صفر و دو سیم رابط تشکیل می شود.

 آنالوگ.jpg

 

حال سؤالی مطرح می شود و آن این است که از کدام یک از این اعداد باید برای تعیین ضریب ثابت سنجش استفاده کرد؟ در پاسخ باید گفت از هر یک از این اعداد می توان استفاده کرد اما در صورت استفاده از هر یک از آنها، باید در قرائت میزان انحراف عقربه نیز از درجه بندی مرتبط با آن عدد استفاده کرد. پس از به دست آوردن ضریب ثابت سنجش، باید آن را در میزان انحراف عقربه ضرب نمود تا مقدار کمیت مورد نظر بدست آید.

مولتی متر دیجیتال:

 مولتی متر های دیجیتالی (Digital MultiMeters (DMM , DVOM که حاوی نمایشگری دیجیتالی است که کمیت های اندازه گیری شده را به صورت رقم و یا ارقامی بر روی صفحه نمایش نشان می دهد و معمولاً واحد کمیت اندازه گیری شده را نیز به همراه مقادیر آن نمایش می دهد.

مولتی متر دیجیتال.jpg

 مولتی مترهای رومیزی دستگاه هایی هستند که بیشتر مناسب آزمایشگاه های حرفه ای و تخصصی می باشند که نیاز به کار مداوم دارند. مولتی متر دیجیتالی رومیزی دستگاهی است که می تواند با دقت خوب و بالا پارامترهایی نظیر فرکانس، ولتاژهای مستقیم و متناوب، جریان های مستقیم و متناوب، مقاومت و خازن را اندازه گیری کند.

مولتی متر رومیزی.jpg

 طراحی این دستگاه به گونه ای است که برای کار چه به صورت آزمایشگاهی و چه در حال حرکت مشکلی برای شما ایجاد نمی کند.

gps.jpg

 

کلمپ یا کلمپ متر یک انبرک است که در اغلب موارد دارای یک یا دو فک متحرک است، اغلب کلمپ مترها که گاهاً به آنها مولتی متر چنگکی نیز گفته می شود یک شاسی دارند که با فشار دادن این شاسی دهانه کلمپ باز شده و سیم حامل جریان در بین دو فک کلمپ قرار می گیرد. پس از قرار گرفتن سیم حامل جریان در کلمپ و بسته شدن کامل فک های کلمپ می توانید جریان عبوری از سیم حامل جریان را مشاهده نمایید. معمولاً مولتی مترهای کلمپی دیجیتالی بخاطر سهولت در خواندن بیشتر کاربرد دارد.

 

هنگام کار با دستگاه مولتی متر توجه به نکات زیر ضروری است:

1.برای اندازه گیری جریان باید دستگاه را به طور سری در مدار قرار داد.

2.برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل نیز باید دستگاه را به طور موازی بین دو نقطه از مدار قرار داد.

3.هنگام اندازه گیری مقاومت باید جریان برق را قطع کنیم. در غیر این صورت به دستگاه آسیب می رسد.

4.دستگاه را با احتیاط جابجا کنیم و از وارد آمدن ضربه به آن و یا سقوط دستگاه جلوگیری نماییم.

5.پیچ تنظیم صفر دستگاه را نباید دستکاری کرد، زیرا این بخش از دستگاه خیلی حساس است و ممکن است فنر مربوط به آن قطع و دستگاه خراب شود.

6.همیشه هنگام اندازه گیری کمیت ها کلید سلکتور را روی بیشترین درجه قرار دهیم و در صورت لزوم به تدریج آن را کاهش دهیم تا به دستگاه لطمه ای وارد نشود.

7.حتی الامکان کلید سلکتور را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانیم، به علاوه چرخاندن سریع کلید سلکتور ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

8. برای اندازه گیری بهتر است دوکابل مثبت و منفی هم زمان به دو طرف دستگاه مورد نظر وصل شود.

 

نکته: لازم به ذکر است شرکت های معتبری هم چون کیوریستو ژاپن، GPS انگلستان، هیوکی ژاپن، FLUKE آمریکا و Megger انگلستان محصولات قابل توجهی در این زمینه ارائه داده اند. 

 

:منابع

How to use Digital Multimeter

این مطلب را به اشتراک بگذارید

 • ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
 • 0
avatars
نویسنده : سحر حاتم پور

برای اینکه دانش ملکه شود تعلیم کافی نیست عمل لازم است.

`
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

سامان میرزایی
۱۳۹۷/۰۴/۱۳
|

با سلام من میخواستم ببینم اگه میشه جدول انتخابی
مقادیر میگر برای هر کابل رو به ایمیل من بفرستید ،ممنونم