کنترلرهای_صنعتی:
کنترلرهای صنعتی دارای کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف می باشند.
در این بخش به معرفی و ارایه محصولات کنترلرهای صنعتی پرداخته می شود. این کنترلرها از جمله کنترلرهای هوشمند و اغلب قابل برنامه ریزی بوده و جهت کنترل توان، دما و پارامترهای فیزیکی مانند فشار، سطح سیالات، نم و رطوبت و... مورد استفاده قرار می گیرند. کنترلرهای صنعتی دارای کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی، پلاستیک، موتورهای القایی، ماشین های غالب گیری تزریقی و هرگونه کاربردی که کنترل پارامترهای فوق در آن ضروری است، می باشند.

کنترلر های صنعتی-photo_2016-10-20_14-28-23-jpg2222-jpg
کنترلرهای صنعتی