آیا کسی توسط دیزل ژنراتور فاز ب زمین دچار برقگرفتگی می شود؟
بدلیل وجود خازنهای طبیعی فازها با زمین، مسیر جریان از طریق آنها بسته میشود.البته به عایق بندی هم ربط دارد اگه عایق بندی قوی وجود داشته باشد بله دچار برقگرفتگی نمیشویم ولی میدانیم که بدنه ی فلزی ژنراتورهای سیار که داخل کانوپی هستن یا روی شاسی به هرحال با زمین ارتباطی با عایق بندی ضعیف بوجود می آورند.
خود بنده رو بارها از طریق ژنراتوری که مرکز ستاره آن ارتباط دست ساز با زمین نداشته برق گرفته.
درصورتیکه مرکز ستاره ی ژنراتور سه فاز را شما از طریق یک امپدانس بزرگ زمین کنید دیگر تماس با فازها شما را دچار برقگرفتگی نمیکنن که میشود سیستم it.
در مورد موجودی صحبت می کنیم که سرعت آن 90 درصد سرعت نور می باشد یعنی طول هر سیکل کامل آن در فرکانس 50 هرتز 5400 کیلومتر می باشد به بیانی برق قطر کره ی زمین🌍رو در 0.04 ثانیه طی میکند واسه همینه که در مدارات الکتریکی زمین را بعنوان یک گره مرجع در نظر می گیریم، واقعا زمین در مقابل این سرعت یک نقطه به نظر میرسد.
همیشه مدارهای الکتریکی را فشرده درنظر میگرفتیم در مورد زمان صحبت میشد اما مکان در مدارهای الکتریکی حرفی برای گفتن نداشت دلیلش همین سرعت بالای جریان برق می باشد.