آسانسور شاتل چیست ؟
طبقه متناسب با تعداد ساکنین طبقات 02 طبقه تا معمولا 3توضیح: در ساختمان های معمولی از از یک تا چندین اسانسور به موازی هم استفاده می کنند که همه این اسانسور ها در بین طبقات هم توقف دارند.
طبقه بلکه بیشتر است .کل 022 یا 02 یا 02 یا 02 ) اما در آسمانخراش ها که طبقات (مثلا طبقه ها تقسیم و هر کدام را زون 02 ) طبقات اسمانخراش ها را به تعدادی از این (مثال هم ایجاد می کنند . skylobby میگویند.حتی در مجاورت بین این زون ها لابی اسمانی یا اسانسور هایی که با سرعت فقط بین این زون ها بدون توقف در بین مسیر حرکت می کنند اسانسور های شاتل گویند.

خصوصیات اسانسور های شاتل
اولا :دارای سرعت بالا هستند .
دوما :بین دو لابی در طبقات ابتدا و انتها هر زون توقف دارند و بین مسیر به هیچ وجه توقف ندارند.
سوم :هدف انتقال مسافر به طبقات بالاتر در زمان کمتر
چهارم : عدم اشغال و کارگیری تعداد بیشتری از اسانسور های طبقاتی بین راه و صرفه جویی در زمان و انرژی