▫️به کنتور های دیجیتالی جدید اصطلاحاً*کنتور سه زمانه*گفته می شود. به این خاطر که در این کنتور ها یک زمان سنج تعبیه شده است که مصرف برق را به تفکیک در سه بازه اوج بار، میان باری و کم باری محاسبه می کند.

▫️همان طور که می دانید ما در بحث مصرف برق سه اصطلاح اوج بار، میان باری و کم باری داریم. اوج بار یعنی ساعت هایی که بیشترین فشار روی شبکه برق کشور است و در این ساعت بیشتر مصرف کنندگان خانگی در حال استفاده از برق هستند. میان باری یعنی یک حالت نرمال، که نه در این بازه مصرف برق بالاست و نه خیلی پایین. کم باری هم زمانی ست که کمترین استفاده از برق صورت می گیرد، مثلاً ساعت ۱۱ شب به بعد که بیشتر مردم خواب هستند.
▫️این ساعت ها برای نیمه اول و نیمه دوم سال متفاوت هستند. در جدول زیر این بازه های زمانی را مشاهده می کنید.

▫️اگر کنتور برق شما از نوع دیجیتالی ست، هزینه برق مصرفی شما بر حسب مقداری که در بازه زمانی میان باری، اوج بار و کم باری مصرف کرده اید، محاسبه خواهد شد.به قبض زیر نگاه کنید

🔰همان طور که در قبض پایین مشاهده می کنید🔻
▫️مصرف کل دوره ۶۳۰ kwh بوده که چون در طی ۶۱ روز مصرف شده پس متوسط مصرف ۳۰ روزه این مشترک ۳۰۹/۸۴ kwh است.پس از این ۳۰۹/۸۴ کیلو وات ساعت

▫️۱۰۰ کیلو وات ساعت به نرخ پله اول۱۰۰ کیلو وات ساعت به نرخ پله دوم۱۰۰ کیلو وات ساعت به نرخ پله سوم
و ۹/۸۴ کیلو وات ساعت باقی مانده به نرخ پله چهارم محاسبه می شود.

🔹بعد از محاسبه مقادیر بالا، عدد ۱۰۸۱۱۱۳ به دست آمده است.

▫️همان طور که می بینید در پایین این قبض یک جدول دیگر هم وجود دارد که تنها دو سطر دارد. در سطر اول نوشته شده که:
به ازای*میزان مصرف در اوج بار*باید ۵۹۵ ریالاضافه*به ازای هر کیلو وات ساعت مصرفی در بازه اوج بار پرداخت کنید.
و به ازای*میزان مصرف در کم باری*۲۹۸ ریالتخفیف*به ازای هر کیلو وات ساعت مصرفی در بازه کم باری به شما تعلق می گیرد.

▫️در جدول سمت چپ، بعد از اضافه شدن هزینه آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض برق ، جمع کل این قبض را مشاهده می کنید.

محاسبه هزینه قبض برق برای کنتورهای سه زمانه-img_20161210_140343-jpg