بروی کمپرسور ها و وسایل برقی یکسری حروف مخفف خودنمایی میکنند ،که راهنما ی بسیار خوبی برای تعمیرکارن می باشد برای تعمیر و نگهداری دستگاه .
⚡️LRA=Lock Rotor Amper یعنی مقدار امپری که روتور در ان قفل میکند

⚡️RLA= Running Load Amper=Rated Load Amper یعنی میزان امپری که دستگاه در هنگام كار ميكشد

⚡️FLA=Full Load Amper یعنی حداکثر میزان امپر موتور در شرایط نرمال


⚡️NA= Normal Amper یعنی امپرنرمال موتور یا دستگاه

⚡️MCC=Maximum Contact Current یعنی بیشترین آمپری که کمپرسور قبل از اورلود کردن میتواند تحمل کند .