مانند يك متخصص برق صحبت كنيم!!!
تو صفحه اينستاگرام ايكهربا پستى در مورد دستگاه تست مقاومت عايقى ميگر گذاشتيم، يكى از فالوئرها با توپ پر و حق به جانب زيرش كامنت گذاشت كه دستگاه تست مقاومت عايق همون دستگاه تست "هاى پات" هست و ميگر به عنوان تجهيز وجود خارجى نداره و فقط نام يك توليدكننده تجهيزات تست و اندازه گيرى هست.
و بر رو حرفش پافشارى ميكرد!!!
عصر همون روز يك جلسه با چند مهندس برق با سابقه داشتيم كه يكى از افراد حاضر در جلسه تو صحبتش گفت: سر يه پروژه رفتيم ميگر آورديم تا مقاومت ارت رو اندازه گيرى كنيم!!!
هر دو در اشتباه بودند و از يك متخصص و مهندس برق با سابقه انتظار ميره روش ها و تجهيزات و برندهاى مطرح برق و اندازه گيرى رو بشناسد.

چند نكته:

ميگر، نام دستگاهى براى اندازه گيرى مقدار مقاومت عايقى تجهيزات برق است.

ميگر، نام تجارى يا برند يك توليد كننده مطرح تجهيزات تست و اندازه گيرى نيز مى باشد.

ميگر، هاى پات و تستر نشتى جريان، هر سه براى تست مقاومت عايقى تجهيزات برقى بكار مى روند ولى كاربردهاى متفاوتى دارند.

نام درست تجهيزى كه براى اندازه گيرى مقدار مقاومت ارت يا اتصال زمين استفاده مى شود ارت سنج يا ارت تستر مى باشد.

✨موارد بالا موجب شد بر روى دو مقاله جهت روشن شدن بهتر مساله كار كنيم:

لطفا مطالعه بفرماييد و اصطلاحات و عبارات تخصصى برق را مانند يك متخصص بيان كنيد.

مقاله اول: بررسی دستگاه میگر و تفاوت آن با ارت سنج

مقاله دوم: تفاوت تست میگر و تست hipot