امروزه آنالیز گازهای محلول در روغن یا گازکروماتوگرافی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین آزمونهای عیب‌یابی ترانسفورماتور می‌باشد چرا که:
1) تحلیل عیوب ترانسفورماتور با کمک گازکروماتوگرافی قدمتی بیش از 60 سال داشته و تحقیقات بی‌شماری در این خصوص صورت گرفته است.
2) استانداردهای ملی و بین المللی بسیار زیادی دراین خصوص تدوین شده است.
3) هزینه انجام آزمون گازکروماتوگرافی بسیار پائین‌تر از آزمونهای الکتریکی است. در نتیجه تکرار آزمون در فواصل زمانی کوتاه و بررسی رشد/کاهش گازها عملی است.
4) برای انجام این آزمون نیازی به خاموش کردن ترانسفورماتور نبوده و بهتر است نمونه برداری در شرایط واقعی کار ترانسفورماتور انجام شود تا تصویر بهتری از وضعیت تجهیز بدست آید.
به جرات می‌توان گفت امروزه نقطه شروع عیب‌یابی ترانسفورماتور و بویژه ارزیابی وضعیت یک ناوگان ترانسفورماتوری آزمون گازکروماتوگرافی است.
با این وجود این تست پیچیدگی‌هایی نیز دارد:
1) نمونه‌برداری از روغن ترانسفورماتور (یا گاز رله بوخهلتز) برای انجام آزمون گازکروماتوگرافی نیاز به تجهیزات خاص داشته و شخص نمونه‌بردار باید آموزش‌های لازم در این خصوص را دیده باشد. در صورت نمونه‌برداری غلط، نتایج بدست آمده از آزمون گازکروماتوگرافی گمراه کننده و نادرست خواهند بود.
2) انجام تست گازکروماتوگرافی به راحتی انجام سایر آزمون‌های روغن نبوده و بعضاً نتایج گازکروماتوگرافی یک نمونه روغن در دستگاه‌های گازکروماتوگرافی مختلف با یکدیگر متفاوت است.
3) روشهای مختلف تحلیل نتایج گازهای محلول در روغن در برخی از موارد عیوب متفاوتی را نشان می‌دهند که شناسائی عیب ترانسفورماتور را دشوار می‌سازد.
4) ممکن است همزمان دو یا چند خطا در ترانسفورماتور وجود داشته باشد که امکان تفکیک آنها با آزمون گازکروماتوگرافی دشوار است.
به دلایل فوق باید گفت که برخلاف آزمون‌های کنترل کیفی روغن و حتی آزمون‌های الکتریکی، شناسائی عیب ترانسفورماتور با کمک گازکروماتوگرافی به آسانی صورت نگرفته و تحلیلگر باید تخصص بالائی هم در روشهای مختلف آنالیز گازهای محلول در روغن داشته و هم ترانسفورماتور را به خوبی بشناسد.
در آزمون گازکروماتوگرافی یا آنالیز گازهای محلول در روغن ترانسفورماتور مراحل ذیل طی می شود:
1 نمونه برداری از روغن ترانسفورماتور
2 انتقال نمونه به آزمایشگاه
3 تزریق نمونه به دستگاه گازکروماتوگراف و اندازه گیری گازهای محلول در روغن (حداقل نه گاز)
4 تحلیل نتایج و شناسائی عیوب احتمالی ترانسفورماتور با کمک روشهای مختلف عیب یابی
نمونه برداری از روغن ترانسفورماتور:
یکی از حساسترین مراحل انجام آزمون گازکروماتوگرافی نمونه برداری از روغن است چراکه بسیاری از گازهای محلول در روغن (بویژه هیدروژن) در صورت تماس با هوای آزاد از روغن خارج شده و جذب محیط می شوند. به همین دلیل نمونه برداری از روغن باید الزاما با کمک سرنگ مخصوص و بدون تماس روغن با محیط (بصورت ایزوله) صورت گیرد. نمونه برداری از روغن باید توسط کارشناسان متخصص در این زمینه صورت گیرد.
بیش از 50 درصد نتایج غلط گازکروماتوگرافی مربوط به نمونه برداری غلط از روغن ترانس می باشد.