بهترین روش تست ارت چگونه است یا چگونه می توان فهمید که ارت وصل ( در مدار)است؟
برای خرید انواع ارت تستر (ارت سنج ) و انواع تجهیزات ارتینگ و صتعقه گیر و دیگر تجهیزات برق با قیمت بسیار مناسب وارد سایت زیر شوید
ekahroba.com - ۰۹۱۲۰۳۲۱۱۲۱

بهترین روش سنجش با دستگاه ارت سنج می باشد. ولی با مولتی متر معمولی هم میتوان اینکار را انجام داد ، به این شکل که سلکتور را به روی اهم متر گذاشته و دو سر اهم متر را یکسر به ارت و سر دیگر را به نول میزنیم که بایستی مقدار اهم کمتر از ۲اهم را نشان بدهد یعنی ارت سالم و در مدار می باشد.
روش دیگر به این شکل است که دو سر ولتمتر را ، یکسر به ارت و سر دیگر را با یکی از فاز ها میگیریم که بایستی حدود ۲۲۰ را نشان بدهد ، که بدلیل گرادیان ولتاژ(افت ولتاژ در حوزه الکترود زمین) میباشد که البته با تست همین روش با نول ، اختلاف ولتاژ حدود ۹ولت را نشان میدهد. در نبود ولتمتر میتوان از لامپ استفاده کرد به این شکل که یکسر لامپ به ارت و سر دیگر به یکی از فاز ها در تابلو سه فاز وصل می شود ودر صورت روشن شدن لامپ ارت صحیح است. ولی روش اول که اندازه گیری مقاومت زمین است روش دقیقتری می باشد. البته روش دیگری هم هنگام بازرسی ها انجام میشود که چندان روش درست و مطمینی نیست بدین شکل که ۱۱۰را به ارت وصل میکنند که در صورت قطع فیوز ۱۱۰ ارت در مدار است.