سه نوع از رایج ترین کابل های خود نگهدار به شرح ذیل است:

۱- نوع سه سیمه با سیم نگهدارنده عایق شده (imws) :

این نوع از کابلها دارای سه رشته سیم مشابه با هادی آلومینیوم 1350 برای فاز ها و 1 رشته سیم آلومینیوم آلیاژی یا acsr به عنوان نگهدارنده هستند که در عین حال نقش نول را ایفاء می کند رشته سیم ها تماماً با عایق xple مشکی ، عایق شده اند سیم نگهدارنده عهده دار تحمل تمام نیروهای مکانیکی است این کابلها می توانند حاوی یک رشته سیم روشنایی نیز باشند.

۲- نوع سه سیمه با سیم نگهدارنده بدون عایق (amka) :

این نوع از کابلها عیناً مشابه نوع اول می باشند ، با این تفاوت که سیم نگهدارنده در آنها فاقد عایق است.
۳- نوع 3 سیمه:
این نوع از کابلها داری 4 رشته سیم مشابه برای 3 فاز و نول هستند. های در جنس آلومینیوم 1350 و عایق ، پلیمر xple مشکی است. در این نوع بار ، مکانیکی بین 4 سیم به طور مساوی تقسیم می شود. این نوع کابلها نیز می توانند حاوی یک رشته سیم روشنایی باشند.
نوعی از کابل خود نگهدار که در ایران رایج شده و مورد استفاده قرار می گیرند ، نوع 3 سیمه با سیم نگهدارنده تمام فولادی و عایق شده می باشد که بسیار شبیه به سیستم mws بوده ولی در این نوع از نگهدارنده به عنوان رشته نول استفاده نمی شود و یک رشته اضافی از جنس آلومینیوم 1350 در ساختار کابل به عنوان نول در نظر گرفته می شود. کابل خودنگهدارنده فوق ، به دلیل داشتن یک رشته مازاد ، در مقایسه با کابلهای استاندارد مذکور سنگین تر و گران تر می باشد.
برای رسیدن به کاهش وزن و قیمت ارزان تر ، انتخاب نوع سه سیمه با سیم نگهدارنده acsr عایق شده (imws) می تواند مد نظر باشد.