rst سنج:
دستگاهی ست که قادر به انجام تست فاز ها در یک موتور سه فاز میباشد و جهت دور موتور را با استفاده از فاز ها نشان میدهد.
یعنی با قرار دادن 3 پراب دستگاه بر روی هر فاز میتوان این عمل را تست کرد. البته بعضی از مولتی متر های تست ولتاژ و جریان هم قابلیت عمل تست توالی فاز ها را دارا هستند.
در بعضی از استانداردها بجای rst از l1,l2,l3 استفاده میشود.