PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : معرفی برقگیر با مقاومت غیر خطیalireza
2016/11/02, 13:33
این نوع برقگیر از یک یا چند خازن سری ھمراه با یک یا چند مقاومت غیر خطی تشکیل شده است، این خازن ھا که اصولا ً بصورت فواصل ھوایی می باشد در حالت کار عادی سیستم از عبور جریان الکتریکی به داخل برقگیر جلوگیری میکنند. چنانچه ولتاژ سیستم به دلایلی بالا رود، فواصل ھوایی بین خازن ھا ھادی شده و جریان الکتریکی عبور میکند عبور جریان از مقاومت غیر خطی میزان افت و ولتاژ دو سر برقگیر را مشخص میکند .
فواصل ھوایی موجود در برقگیر باید طوری باشد که در مقابل حداکثر ولتاژ کار سیستم مقاوم بوده ولی اگر به دلایلی اضافه ولتاژ اعمال شده اتصال کوتاه شود پس از برقراری شرایط عادی بتواند جریان را قطع کند که این کار توسط مقاومت ھای غیر خطی انجام میگیرد . مجموعه قسمت خازن ھا و مقاومت غیر خطی در داخل یک ایزولاتور ساخته شده از مواد عایقی قرار میگیرند . انتخاب چند خازن در برقگیر بجای یک خازن به این دلیل صورت میگیرد که استقامت برقگیر در مقابل ولتاژھای برگشتی زیاد گردد برای اینکه تقسیم ولتاژھای روی خازن ھا بطور مساوی انجام گیرد. یک سری خازن و مقاومت موازی در دو سر فاصله ھای ھوایی قرار می دھند و این کار را درجه بندی ولتاژ می گوئیم، یعنی یکنواخت نمودن توزیع ولتاژ در روی خازن ھای متوالی .
ھمانطور که می دانید برقگیرھا در قسمت فوقانی خود مجھز به یک وسیله حلقه ای شکل ھستند که این وسیله به حلقه کرونا یا
کروناگیر معروف می باشد .
ھمانطور که می دانیم پدیده کرونا تخلیه الکتریکی ناقص در یک میدان غیر یکنواخت می باشد . در پست ھای فشار قوی این پدیده بالاخص در محل ھای اتصال ھادی ھا به تجھیزات دیده می شود. لذا برای برطرف کردن این عیب باید میدان را در این نواحی یکنواخت کنند تا اثرات مخرب کرونا کمتر گردد . برقگیرھایی که امروز در پست ھا بکار می روند از نوع znoمی باشند که در داخل آن ھا قرص ھایی از جنس اکسید روی znoمی باشد که بسته به سطح ولتاژ شبکه تعداد آنھا متغیر است .
ھمانطور که می دانیم این برقگیرھا باید ھمانند یک مقاومت غیر خطی عمل کنند یعنی در برابر ولتاژ نامی شبکه امپدانس بالایی را از خود نشان دھند و در برابر ولتاژھای بالاتر از ولتاژ نامی شبکه امپدانس کمی را از خود نشان دھند تا تخلیه صورت گیرد . لذا قرص ھای اکسید روی بکار رفته در برقگیرھای امروزی در واقع نقش مقاومت غیر خطی را بازی می کنند که دارای جریان نشتی بسیار کمی می باشند (در حالت normal شبکه) لذا به روی این قرص ها ولتاژ تقسیم می گردد. حال اگر میدان غیر یکنواخت باشد قاعدتا تقسیم ولتاژ بر روی قرص ها یکسان نخواھد بود؛ در این صورت یک قرص و به خصوص قرص ھای بالایی ولتاژ بالاتری را از سایر قرص ھا متحمل می شوند و زودتر آسیب می بینند و این امر سبب عملکرد نادرست برقگیر می شود لذا اگر بتوانند به طریقی میدان را یکنواخت کنند ( به حالت یکنواخت نزدیک کنند) تقسیم ولتاژ بین قرص ها شکل متعادل تری به خود می گیرد و قاعدتا عمر قرص ھا افزایش می یابد و عملکرد برقگیر بهتر می گردد، برای این کار از وسیله ای به نام کروناگیر یا حلقه کرونا استفاده می کنند؛ که در حقیقت ھم میدان را به سمت یکنواختی سوق می دھد و ھم تقسیم ولتاژ را به روی قرص ھا به حالت متعادلی نزدیک می نماید.