PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : حریم مجاز شبکه هوایی برقseyed hassan
2016/08/18, 14:13
حريم مجاز شبکه هوایی : فاصله افقی هر شبکه هوایی از شبکه هوایی ديگر يا از ساختمان مجاور و يا از ديوار پياده روها و يا درختان اطراف نبايد از حداقل فاصله استاندارد شده کمتر باشد. در شبکه های هوایی جهت حفاظت خطوط و اشخاص دو نوع حريم داريم که عبارتند از :
1- حريم مجاز درجه يک: فاصله افقی يک شبکه از شبکه مجاورش می باشد که تا ولتاژ kv20 حداقل 5 متر می باشد.
2- حريم مجاز درجه دو: فاصله افقی شبکه از ساختمانها يا ديوار پياده روها يا درختان اطراف می باشد که حداقل بايد3/1 متر برای شبکه فشارضعيف و حداقل 3 متر برای شبکه kv20 باشد.
کابل کشی زير زمينی: اصولاً در قسمتهایی از شبکه توزيع که درحريم های مختلف از قبيل خانه ها و راه آهن و . . . وجود دارد از سيستم توزيع زير زمينی استفاده می شود. شبکه توزيع را می توان از لحاظ کاربرد کابل قدرت در آن به دو دسته کلی زير تقسيم بندی نمود :
کابلهای بکاررفته در داخل پستهای توزيع: اين کابلها عموماً بخشی از فيدرهای خروجی پستهای فوق توزيع و يا فيدرهای ورودی یا خروجی پستهای 20 کيلوولت برای کابلهای فشارمتوسط و خروجی فيدرهای پست 20 کيلوولت برای کابلهای فشارضعيف که در داخل پست واقع می گردند ، می باشند. کابلهای بکاررفته در داخل پستهای توزيع عموماً بصورت نصب روی سينی کابل و يا نصب در کانال پيش ساخته بصورت سرباز و يا تهويه دار و يا بصورت سربسته می باشد.
کابلهای خارج شده از پستهای توزيع: اين کابلها عموماً خارج از محوطه پستهای توزيع(بين پستهای توزيع ، از يک پست تا محل مصرف کننده و. . . ) کشيده می شوند. کابلهای بکاررفته در خارج از پستهای توزيع را می توان به دو صورت زير نصب نمود :
1- دفن کابل در زمين : ابتدا گودال مناسب حفر شده و باتوجه به استانداردهاکابل در گودال قرار گرفته و روی آن پوشانيده می شود.
2- سيستم مجرای کابل يا سيستم زير زمينی : در سيستم زير زمينی کابل از داخل مجرای کابل و لوله عبور داده شده و به فواصل مشخص و معينی از دريچه های بازديد آدم رو يا دريچه های بازديد استفاده می گردد. اجرای اين سيستم هزينه زيادتری نسبت به ساير سيستمها دارد و ازطرفی باردهي کابل نسبت به خواباندن کابل بطور مستقيم در زمين کاهش می يابد.

کابل کشی در خارج از پست : کابل کشی به دو صورت کلی زير می تواند انجام شود :
خواباندن کابل در گودال و کانال.
روش زيرزميني و مجراي کابل خواباندن کابل در گودال و دفن آن در زمين : برای اين منظور ابتدا گودالی متناسب با محل حفر شده و بعد از ريختن ماسه نرم در آن، کابل در گودال قرار گرفته و سپس با نصب پوشش حفاظتی متناسب گودال کاملاً پر می شود.
مسير کابل : قبل از کابل کشی ، مسير کابل بايستی بطور دقيق نقشه برداری و مشخص شود و در طول مدت کابل کشی اين نقشه به همراه فهرست لوازم مورد نياز در دسترس باشد ، تا اطلاعات لازم جهت تشخيص خطا در آينده ، و نيز اطلاعات جهت توسعه سيستم در آينده ، درآن ثبت گردد. برای مشخص کردن مسيرکابل بايستی هماهنگيهای لازم با شهرداری ، راهنمایی و رانندگی ، شرکتهای گاز ، آب ، مخابرات و ساير شرکتهای مرتبط بعمل آيد تا کليه موانعی که در مسير وجود دارند مشخص شده و بهترين مسير انتخاب شود.برای طرح مسير کابل تاحد ممکن بايستی از پياده روها استفاده نمود. در محلهایی که تعداد کابلهای زيادی عبور می کند و ظرفيت جريان بالايیی عبور داده می شود فواصل بيشتری بين کابلها بايد در نظر گرفت.