PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : انواع روش های عیب یابی موتور های القاییحسین محمدیان
2016/08/30, 14:00
تشخیص نوع عیب:
عيب يک ماشين را اغلب می توان در هنگام كار و با تغييری كه در خصوصيات كار آن پيش می آيد ، تشخيص داد . اشكالاتی كه برای يک موتور پيش می آيد ، اغلب با ايجاد گرمای بيش از حد مجاز ، اضافه شدن جريان آن وهمچنين ايجاد صدا و لرزش و تغيير در تعداد دور آن همراه است.

در زير به شرح انواع عيوب كه برای يک موتور در حال كار پيش آمده و معمولا باعث گرم شدن بيش از حد موتور نيز می شوند و علل آن می پردازيم .

1) جريان هر سه فاز ، به يک اندازه افزايش پيدا كرده و بيشتر از جريان نامی می باشد :
الف: اگر موتور اضافه بار نداشته و اين حالت در بعضی از ساعات معين روز اتفاقی افتد در اين صورت يا ولتاژ تغذيه موتور بيشتر از ولتاژ و نامی و يا كمتر ازآن می باشد . بايد ولتاژ شبكه را كنترل نموده و در صورتی كه افت ولتاژ در خط زياد باشد ، بايد از سيم های ضخيم تر استفاده نمود .
ب : امكان دارد كه موتور برای همان حالتی كه طراحی شده است ، استفاده نمی شود . به عنوان مثال ، موتوری كه برای زمان كار كم طراحی شده است ، برای زمان طولانی مورد استفاده قرار می گيرد .
ج : رتور درداخل استاتور لقی داشته ، به استاتور كشيده شده و به آن گير ميكند . اين موضوع به علت فرسودگی ياطاقانها ، كج بودن محور رتور ، قرار داشتن مواد زائد در فاصله هوايی بين رتور و استاتور ، درست سوار نشدن قسمتهای مختلف موتور و علل مشابه ديگر می تواند اتفاق بيفتد .

2) جريانهای سه فاز با يكديگر متفاوت است :
الف : اگر اتصال سيم پيچ ها به يكديگر صحيح باشد ، در اينصورت يكی از سيم پيچها قطع شدگی داشته و يا جريان يكی از فازها قطع شده است .
ب : اتصال حلقه ها يک كلاف به يكديگر ، اتصال بدنه و اتصال حلقه های دوكلاف از دو فاز مختلف به يكديگر نيز می توانند باعث نابرابری جريان فازها شوند.

3) موتور صدای زياد داده و يک قسمت از سيم پيچ سريعا داغ شده و دود ميكند:
الف : سيم پيچ در نقاط زيادی اتصال بدنه داشته و يا بين حلقه ها اتصال كوتاه وجود دارد وبايد سيم پيچي تعويض شود. اغلب در اين صورت موتور نمی چرخد.
ب : جريان استاتور نوسان كرده و صدای موتور تغيير ميكند. در اين صورت در موتورهای رتور رينگی ، امكان قطع شدگی سيم پيچ رتور وجود دارد . در موتورهای رتور قفسی نيز امكان قطع شدن ميله رتور می باشد .
ج : اگردر حالت بي باری ، موتور جريان هر سه فاز افزايش داشته و باعث گرم شدن سيم پيچها می شود ، دراين صورت سيم پيچی برای ستاره طراحی شده ليكن به صورت مثلث به مداروصل شده است . اگر در يک موتور رتور رينگی ، نوع اتصال مشخص نشده باشد ، می توان با برداشتن ذغالها از روی رينگها و اندازه گيری ولتاژ روی حلقه های رتور در حالت سكون ، نوع اتصال را معلوم نمود . اگر ولتاژ اندازه گرفته شده 73/1 برابر ولتاژ روی پلاک باشد ، نوع اتصال سيم پيچ استاتور ، ستاره خواهد بود .

4) موتور سه فاز به سختی راه افتاد و در زيربار ، تعداد دور آن كاهش پيدا ميكند:
الف : سيم پيچ های استاتور اشتباها بجای مثلث ، به صورت ستاره بسته شده اند.
ب: اختلاف سطح تغذيه كم می باشد و يا سيم های رابط دارای سطح مقطع كمی بوده و در هنگام كار موتور ، افت ولتاژ در آنها زياد می باشد ، بايد سيم با مقطع بزرگتر بكار برد .
ج : در صورت اتصال حلقه های سيم پيچ به يكديگر نيز ، موتور به سختی راه افتاده و به افزايش بار ، دور آن شديدا كاهش می يابد .
د : اين احتمال نيز وجود دارد كه يكی از سيم های رابط اشتباها به سيم صفر شبكه اتصال پيدا كرده باشد . اين سيم دارای ولتاژ كمتری نسبت به دو سيم ديگر بوده و جريان عبوری از آن نيز كمتر خواهد بود.
ه : اگر موتور سه فاز با راه اندازه ستاره مثلث ، درهنگام راه اندازی به صورت ستاره ، به سختی راه افتاد و يا اصلا راه نمی افتد اما در حالت مثلث به خوبی راه می افتد در اين صورت يا موتور اضافه بار دارد و يا يكی از كنتاكتهای كليد در وضعيت ستاره ، به علت جرقه زدن ، به خوبی اتصال پيدا نمی كند .
و : اگر اختلاف سطح شبكه صحيح و اندازه باشد ، در اين صورت درموتورهای رتور رينگی در روی رينگها و يا در راه انداز و يا در هاديهای بين رتور و راه انداز ، اتصال درست نمی باشد . در موتورهای رتور قفسی نيز احتمالا تعدادی از ميله های رتور ، به خوبی به حلقه های دو طرف ، اتصال ندارند .

5) در هنگام وصل كليد ، يک يا بيشتر فيوزها می سوزد :
الف : هاديهای شبكه و موتور ويا موتور و راه انداز اتصال كوتاه دارند .
ب : سيم پيچ های دو فاز دراستاتور اتصال كوتاه دارند .
ج : در سيم پيچ های موتور ، اتصال بدنه (اتصال زمين ) وجود دارد .[/size]