چرا در ایکهربا ثبت نام کنیم؟
  • می توانید کالای نو و دست دوم خود را ثبت کنید و بفروشید.[راهنمای ثبت کالا]
  • می توانید یک فروشگاه اینترنتی امن داشته باشید
  • هنگام خرید می توانید از فروشندگان تخفیف بگیرید.
  • با دیگر کاربران می توانید به گفتگو و بحث بپردازید.
  • می توانید در فروش همکاری داشته باشید.[راهنمای همکاری در فروش]