فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق

آزمایشات انجام شده بر روی تجهیزات ضد انفجار

Tv

در این ویدیو آزمایشات متداول انجام شده برروی تجهیزات ضد انفجار را مشاهده میکنید. آزمایشاتی که نشان می دهد تجهیزات ضدانفجار چه فشاری را تحمل می کند و سالم بودن اجزای فیزیکی آن چه نقشی در درست کار کردن تجهیزات ضد انفجار دارد.

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید