انجمن برق ایران

انواع کلمپ آویزی (عبوری) کابل خودنگهدار فشار ضعیف

Tv

در این کلیپ با انواع کلمپ های آویزی (عبوری) کابل خودنگهدار فشار ضعیف آشنا می شوید.

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید