انجمن برق ایران

توالی فاز سنج (R S T tester)

Tv

در این ویدئو چگونگی انجام آزمایش توالی فاز و جهت گردش موتور به روش کاملاٌ ساده قابل مشاهده است.

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید