فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق

چگونگی انجام حفاظت کاتدیک

Tv

حفاظت کاتدیک یک روش محافظتی در برابر خوردگی و پوسیدگی برای تجهیزاتی که در معرض عوامل طبیعی، مدفون در آب و یا خاک اقرار دارند به شمار می آیند که در این فیلم به چگونگی این عمل به روش تزریق جریان را  نشان داده شده است.

 

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید