انجمن برق ایران

دکل بندی نوع دیگری از برج های انتقال برق با هلی کوپتر

Tv

دکل بندی نوع دیگری از برج های انتقال برق با هلی کوپتر

 

 

۱۳۹۴/۰۷/۲۸
منتشر شده

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید