انجمن برق ایران

سرکابل پلاگین مدل Tee

Tv

سرکابل پلاگین مدل TEE

Nexans Euromold ۴۸۰TB Tee Connector (elbow) ۴۲kV ۶۳۰-۱۲

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید